Zombie Walking 2013

Copacabana, Rio de Janeiro - Brasil  02/11/2013